💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

undefined reference to pthread_create

Linux’te program yazıyordunuz ve POSIX ile çok iş parçacıklı (multithreading) bir program yazmaya karar verdiniz. Thread yaratmak için pthread_create kullandınız…