💻 Bilgisayar

Dönem Sonu Not Ortalaması Hesaplayıcı

Buçuklu kredi hesaplarken ondalık kısmı , (virgül) ile ayırmalısınız! Aksi halde, aradaki . (nokta) hesaba katılmayıp, krediniz on katına çıkar….