💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

Veri Yapıları: Proje 3

Üçüncü veri yapıları projemizde bizden bir restoran bilgi sistemi yazmamız bekliyordu. Bu bilgi sisteminin verileri tutma biçimini tasarlarken bizden bellekte…