PHP Hafta 4: Diziler Üzerine Çalışmalar

!```php (php-logo.jpg){right}Bu hafta PHP’de diziler (array) üzerine çalışma yaptık. Ayrıca, tüm kursiyerler PHP ile kendi hesap makinelerini yaptı. 😃 Aşağıda; derste de benzeri anlatılan, PHP’de dizi kullanımı konusunda başlangıç seviyesinde bir örnek bulabilirsiniz.

PHP ile yazılmış bir hesap makinesi örneğini şurada bulabilirsiniz.

PHP’de Diziler İle Debelenmece


``` <?php /* PHP'de dizi kullanımı ile ilgili örnekler... Umut BENZER http://www.ubenzer.com/ */ /* Diziyi değerleri ile birlikte, tek satırda aşağıdaki gibi yaratabiliriz. */ $dizi = array("ali","ayşe","mehmet","fatma"); /* Özel indis değerleri vermedik. PHP kafadan 0, 1, 2... şeklinde atadı. */ /* Daha sonra diziye, yeni bir eleman eklemek istersek aşağıdaki kodu yazabiliriz. */ $dizi[] = "veli"; $dizi[] = "mahmut"; /* [] ile, PHP bizim yerimize ilgili veriyi diziye sıradaki indis ile atar. Eğer indis numaraları bizim için önemli değilse, bir elemanın kaçıncı sırada olduğunu takmıyorsak o zaman bu oldukça kullanışlıdır. */

/* Diziden bir eleman aşağıdaki gibi çekilir. */ echo $dizi[0]."<br />";

/* Dizi; eğer indisler biliniyorsa, nümerik ve sıralıysa dizi for ile gezilebilir. */ echo "İlk döngü:<br />"; for ($i = 0; $i<count($dizi);$i++) { echo $dizi[$i]."<br />"; }

/* Diziler indisleri sıralı olsun veya olmasın foreach ile rahatlıkla gezilebilir. Dizilerin dolaşılması için tercih edilecek yöntem bu olmalıdır. */ echo "İkinci döngü:<br />"; foreach($dizi as $d) { echo $d."<br />"; }

/* Dizilerde kendimiz özel indis belirtmek istersek, bunu aşağıdaki şekilde yapabiliriz. */ $dizi2 = array("encokkonusan" => "ali", "enazkonusan" => "ayşe", "encaliskan" => "mehmet", "enuykucu" => "fatma", "eninek" => "fuat", "entembel" => "veli", "hasan","faruk"); /* Yukarıkdai örnekte hasan ve faruğa özel bir indis atamadık. PHP kafadan kendisi bir atama yapar. */ /* İndislerini kendimiz belirlediğimiz dizilerde bir elemana, indis adı verilerek ulaşılabilir. */ echo $dizi["encokkonusan"]."<br />"; /* Ekrana ali yazar. */

/* Artık indisler 0'dan başlamadığı için, for ile bu diziyi gezemeyiz. Aşağıdaki kod parçasını çalıştırırsanız hata verecektir:

echo "İlk döngü:<br />"; for ($i = 0; $i<count($dizi);$i++) { echo $dizi[$i]."<br />"; }

*/

/* Ama diziyi hala foreach ile gezebiliriz. $k ile indis adını, $d ile dizi elemanının değerini öğrenebiliriz. */

echo "İkinci döngü:<br />"; foreach($dizi as $k => $d) { echo $k. " ".$d."<br />"; }

/* Ekrana encokkonusan ali enazkonusan ayşe encaliskan mehmet enuykucu fatma eninek fuat entembel veli 0 hasan 1 faruk yazar. Görüyoruz ki, biz özel bir indis vermediğimizde, PHP kafadan kendisi indis adını kendisi atamıştır. */

Bitirirken

Gelecek hafta bayram tatili nedeniyle, 23 Kasım 2010 günü de vizeler nedeniyle ders yapılmayacak. 30 Kasım’da görüşmek üzere! 😃