Umut Benzer

Umut Benzer

Software Engineer, MSc. in Berlin

Ana SayfaKategoriler

PHP Hafta 4: Diziler Üzerine Çalışmalar

php php   Bu hafta PHP’de diziler (array) üzerine çalışma yaptık. Ayrıca, tüm kursiyerler PHP ile kendi hesap makinelerini yaptı. 😃 Aşağıda; derste de benzeri anlatılan, PHP’de dizi kullanımı konusunda başlangıç seviyesinde bir örnek bulabilirsiniz.

PHP ile yazılmış bir hesap makinesi örneğini şurada bulabilirsiniz.

PHP’de Diziler İle Debelenmece

<?php
 /*
  PHP'de dizi kullanımı ile ilgili örnekler...
  Umut BENZER http://www.ubenzer.com/
 */

 /* Diziyi değerleri ile birlikte, tek satırda aşağıdaki gibi yaratabiliriz. */
 $dizi = array("ali", "ayşe", "mehmet", "fatma");

 /* Özel indis değerleri vermedik. PHP kafadan 0, 1, 2... şeklinde atadı. */
 /* Daha sonra diziye, yeni bir eleman eklemek istersek aşağıdaki kodu yazabiliriz. */
 $dizi[] = "veli";
 $dizi[] = "mahmut";

 /* [] ile, PHP bizim yerimize ilgili veriyi diziye sıradaki indis ile atar. Eğer indis numaraları bizim için önemli değilse, bir elemanın kaçıncı sırada olduğunu takmıyorsak o zaman bu oldukça kullanışlıdır. */

 /* Diziden bir eleman aşağıdaki gibi çekilir. */
 echo $dizi[0]."<br />";

 /* Dizi; eğer indisler biliniyorsa, nümerik ve sıralıysa dizi for ile gezilebilir. */
 echo "İlk döngü:<br />";
 for ($i = 0; $i<count($dizi); $i++) {
  echo $dizi[$i]."<br />";
 }

 /* Diziler indisleri sıralı olsun veya olmasın foreach ile rahatlıkla gezilebilir. Dizilerin dolaşılması için tercih edilecek yöntem bu olmalıdır. */
 echo "İkinci döngü:<br />";
 foreach($dizi as $d) {
  echo $d."<br />";
 }

 /* Dizilerde kendimiz özel indis belirtmek istersek, bunu aşağıdaki şekilde yapabiliriz. */
 $dizi2 = array("encokkonusan" => "ali", "enazkonusan" => "ayşe", "encaliskan" => "mehmet", "enuykucu" => "fatma", "eninek" => "fuat", "entembel" => "veli", "hasan","faruk");

 /* Yukarıdaki örnekte hasan ve faruğa özel bir indis atamadık. PHP kafadan kendisi bir atama yapar. */
 /* İndislerini kendimiz belirlediğimiz dizilerde bir elemana, indis adı verilerek ulaşılabilir. */
 echo $dizi["encokkonusan"]."<br />";
 /* Ekrana ali yazar. */

 /* Artık indisler 0'dan başlamadığı için, for ile bu diziyi gezemeyiz. Aşağıdaki kod parçasını çalıştırırsanız hata verecektir:
  echo "İlk döngü:<br />"; for ($i = 0; $i<count($dizi);$i++) { echo $dizi[$i]."<br />"; }
 */

 /* Ama diziyi hala foreach ile gezebiliriz. $k ile indis adını, $d ile dizi elemanının değerini öğrenebiliriz. */
 echo "İkinci döngü:<br />";
 foreach($dizi as $k => $d) {
  echo $k. " ".$d."<br />";
 }

 /* Ekrana
   encokkonusan ali
   enazkonusan ayşe
   encaliskan mehmet
   enuykucu fatma
   eninek fuat
   entembel veli
   0 hasan
   1 faruk
  yazar.

  Görüyoruz ki, biz özel bir indis vermediğimizde, PHP kafadan kendisi indis adını kendisi atamıştır.
 */

Bitirirken

Gelecek hafta bayram tatili nedeniyle, 23 Kasım 2010 günü de vizeler nedeniyle ders yapılmayacak. 30 Kasım’da görüşmek üzere! 😃