💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

Lab: Stok Olayları

8 Mart 2008 tarihli derste yazdığım kodun geliştirilmiş ve hataları ayıklanmış hali.

Lütfen dikkat: Bu program yeterince test edilmedi ve hatalar olabilir. Kaynak kodu sadece bilgi amaçlıdır.

Bu ödevde veri yapıları ve dosya işlemlerinin kullanımı amaçlanmış sanırım.

Kaynak kodunu incelemek ve fikir sahibi olmak amacıyla kullanabilirsiniz. Ama lütfen kaynak kodunu kopyala yapıştır yapmayalım, kendimize mal etmeyelim. Onun yerine nasıl çalıştığını inceleyip kavrama yoluna gidelim.

Kaynak kodunun bir kopyası aşağıdadır:
[rawr]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MIN_URUN_KODU 0
#define MAX_URUN_KODU 1000


struct STOK {
  int urun_kodu;
  char urun_adi[15];
  int stok_miktari;
  float birim_fiyati;
};

void beklet() {
  /* Bu fonksiyonun tek amaci kullaniciyi bir tusa basana kadar
    bekletmek, ve sonra ekrani silmektir.           */
  printf("\nDevam etmek icin bir tusa basin.");
  getche();
  system ("cls");
  return 0;
}

int urun_bilgileri (FILE *fp, int urun_kodu, int tumu, int stok_limit) {

  /* Eger urun varsa bilgilerinigosterir, yoksa -1 döndürür. */
  struct STOK urun;

  fseek(fp,0,0);
  while(!feof(fp)) {
    fscanf(fp, "%d %s %d %f\n",&urun.urun_kodu, urun.urun_adi,&urun.stok_miktari,&urun.birim_fiyati);

    if ((tumu == 0 && urun.urun_kodu == urun_kodu) || tumu == 1 && (stok_limit == -1 || stok_limit >= urun.stok_miktari)) {
      system ("cls");
      printf("*** Urun bilgileri ***\n");
      printf("Urun kodu: %d \n",urun.urun_kodu);
      printf("Urun adi: %s \n",urun.urun_adi);
      printf("Stok miktari: %d \n",urun.stok_miktari);
      printf("Birim fiyati: %.2f \n\n",urun.birim_fiyati);
      beklet();
      if (tumu == 0) {
        return 0;
      }
    }
  }

  return -1;
}

void urun_ara(FILE *fp, char *metin) {

  int buldum;
  int denetlenenharf;
  struct STOK durum;

  fseek(fp,0,0);
  while(!feof(fp)) {
    fscanf(fp, "%d %s %d %f\n",&durum.urun_kodu, durum.urun_adi,&durum.stok_miktari,&durum.birim_fiyati);

    denetlenenharf = 0;
    buldum = 1;

    for(;;) {

      if (durum.urun_adi[denetlenenharf] != metin[denetlenenharf]) {
        buldum = 0;
        break;
      }

      if (durum.urun_adi[denetlenenharf] == NULL && metin[denetlenenharf + 1] != NULL) {
        buldum = 0;
        break;
      }

      if (metin[denetlenenharf + 1] == NULL) {
        break;
      }

      denetlenenharf++;
    }

    if (buldum == 1) {

      system("cls");
      printf("Arama Sonuclari\n");
      printf("---------------\n\n");
      printf("Urun kodu: %d\n", durum.urun_kodu);
      printf("Urun adi: %s\n",durum.urun_adi);
      printf("Stok miktari: %d\n\n",durum.stok_miktari);
      printf("Birim fiyati: %.2f\n",durum.birim_fiyati);

      beklet();
    }
  }

  system("cls");
  printf("Arama tamamlandi. :)\n");

  beklet();

}

int urun_var_mi(FILE *fp, int urun_kodu) {

  struct STOK urun;
  fseek(fp,0,0);
  while(!feof(fp)) {
    fscanf(fp, "%d %s %d %f\n",&urun.urun_kodu, urun.urun_adi,&urun.stok_miktari,&urun.birim_fiyati);

    if (urun_kodu == urun.urun_kodu) {
      return 0;
    }
  }

  return -1;
}

int toplu_guncelle(FILE *fp, FILE *fp2, FILE *fp3) {

  int urun_kodu;
  float urun_fiyat;
  float yeni_urun_fiyat;
  struct STOK durum;

  fseek(fp,0,0);
  while (!feof(fp)) {
    fscanf(fp, "%d %s %d %f\n",&durum.urun_kodu, durum.urun_adi,&durum.stok_miktari,&durum.birim_fiyati);

    yeni_urun_fiyat = durum.birim_fiyati;

    fseek(fp2,0,0);
    while(!feof(fp2)) {
      fscanf(fp2,"%d %f\n",&urun_kodu,&urun_fiyat);
      if (urun_kodu == durum.urun_kodu) {
        yeni_urun_fiyat = urun_fiyat;
      }
    }

    fprintf(fp3,"%d %s %d %.2f\n",durum.urun_kodu, durum.urun_adi,durum.stok_miktari,yeni_urun_fiyat);
  }

  fclose(fp);
  fclose(fp2);
  fclose(fp3);

  remove("urunler.dat");
  rename("gecici.tmp","urunler.dat");

  if((fp=fopen("urunler.dat","r")) == NULL) {
    return -1;
  }

  return 0;

}

int stok_guncelle(FILE *fp, FILE *fp2, FILE *fp3) {

  int urun_kodu;
  int urun_stok;
  struct STOK durum;

  fseek(fp,0,0);
  while (!feof(fp)) {
    fscanf(fp, "%d %s %d %f\n",&durum.urun_kodu, durum.urun_adi,&durum.stok_miktari,&durum.birim_fiyati);
    fseek(fp2,0,0);
    while(!feof(fp2)) {
      fscanf(fp2,"%d %d\n",&urun_kodu,&urun_stok);
      if (urun_kodu == durum.urun_kodu) {
        durum.stok_miktari = durum.stok_miktari + urun_stok;
      }
    }

    fprintf(fp3,"%d %s %d %.2f\n",durum.urun_kodu, durum.urun_adi,durum.stok_miktari,durum.birim_fiyati);
  }

  fclose(fp);
  fclose(fp2);
  fclose(fp3);

  remove("urunler.dat");
  rename("gecici.tmp","urunler.dat");

  if((fp=fopen("urunler.dat","r")) == NULL) {
    return -1;
  }

  return 0;

}

int urun_guncelle(FILE *fp, FILE *gecici,int urun_kodu) {

  struct STOK urun;
  int yeni_stok = -1;
  float yeni_fiyat = -1;
  int sayac;

  while (yeni_stok < 0) {
    system("cls");
    printf("Yeni stok miktarini giriniz: ");
    scanf("%d",&yeni_stok);
  }

  while (yeni_fiyat < 0) {
    system("cls");
    printf("Yeni fiyati giriniz: (ondalik icin . kullanilir) ");
    scanf("%f",&yeni_fiyat);
  }

  fseek(fp,0,0);

  while(!feof(fp)) {

    for (sayac=0;sayac<15;sayac++) {
      urun.urun_adi[sayac] = NULL;
    }

    fscanf(fp, "%d %s %d %f\n",&urun.urun_kodu, urun.urun_adi,&urun.stok_miktari,&urun.birim_fiyati);

    if (urun.urun_kodu != urun_kodu) {
      fprintf(gecici,"%d %s %d %.2f\n",urun.urun_kodu, urun.urun_adi,urun.stok_miktari,urun.birim_fiyati);
    } else {
      fprintf(gecici,"%d %s %d %.2f\n",urun.urun_kodu, urun.urun_adi,yeni_stok,yeni_fiyat);
    }
  }

  fclose(gecici);
  fclose(fp);
  remove("urunler.dat");
  rename("gecici.tmp","urunler.dat");

  if((fp=fopen("urunler.dat","r")) == NULL) {
    return -1;
  }

  return 0;

}

int main() {
  printf("Umut Benzer\n");
	printf("Urun Raporlama Yazilimi 2 (beta)\n");
	printf("https://ubenzer.com\n\n");

  /* Dosyayy bir nedenden dolayy açamama durumunda hata mesajy verme de dahil olmak üzere dosya açma i?lemi BASLANGICI */
  FILE *fp;
  FILE *fp2;
  FILE *fp3;

  if((fp=fopen("urunler.dat","r")) == NULL) {
    printf ("Hata: urunler.dat dosyasi acilamadi. Gidiyorum ben.");
    return 0;
  }

  int sag_serbest=-1;
  char secenek;
  int girdi;
  char ara_urun_adi[16];
  int sayac;

  while (sag_serbest==-1) {

    /* menu BASLANGICI */
    printf("*** Menu *** \n\n");
    printf("1. Urun bilgisi sorgulama \n");
    printf("2. Urun arama \n");
    printf("3. Tum urunleri listeleme \n");
    printf("4. Stok miktarina gore urun listeleme \n");
    printf("5. Urun bilgisi guncelleme \n");
    printf("6. Toplu urun fiyati guncelleme \n");
    printf("7. Toplu stok miktari guncelleme \n");
    printf("8. Cikis \n\n");

    printf("Lutfen istediginiz islemin numarasini giriniz. ");
    /*menu BITIMI */

    secenek=getche();
    system ("cls");

    switch(secenek) {
      case 49: //1
        girdi = MIN_URUN_KODU - 1;
        while(girdi < MIN_URUN_KODU || girdi > MAX_URUN_KODU) {
          system("cls");
          printf("Urun kodunu giriniz: ");
          scanf("%d",&girdi);
        }
        if (urun_bilgileri(fp,girdi,0,-1) == -1) {
          printf("Boyle bir urun yok.");
          beklet();
        }
        break;
      case 50: //2
        for (sayac=0;sayac<16;sayac++) {
          ara_urun_adi[sayac] = NULL; /* Once sifirlayalim, babalara gelmeyelim sonra. */
        }
        system("cls");
        printf("Aranacak urunun ilk harflerinden bir kacini giriniz:\n");
        printf("(kucuk harf, tek kelime)\n");
        scanf("%s",ara_urun_adi);
        urun_ara(fp,ara_urun_adi);

        break;
      case 51: //3
        urun_bilgileri(fp,girdi,1,-1);
        system("cls");
        printf("Islem tamam. :)");
        beklet();
        break;
      case 52: //4
        girdi = -1;
        while(girdi < 0) {
          system("cls");
          printf("Kactan kucuk olsun istiyorsunuz? ");
          scanf("%d",&girdi);
        }
        urun_bilgileri(fp,-1,1,girdi);
        system("cls");
        printf("Islem tamam. :)");
        beklet();
        break;
      case 53: //5
        girdi = MIN_URUN_KODU - 1;
        while(girdi < MIN_URUN_KODU || girdi > MAX_URUN_KODU) {
          system("cls");
          printf("Urun kodunu giriniz: ");
          scanf("%d",&girdi);
        }

        if (urun_var_mi(fp,girdi) == -1) {
          printf("Boyle bir urun yok.");
          beklet();
        } else {
          if((fp2=fopen("gecici.tmp","w")) == NULL) {
            printf ("Hata: gecici dosya yaratilamadi.");
            return 0;
          }
          if (urun_guncelle(fp,fp2,girdi) == -1) {
            printf("Bir hata olustu, gidiyorum ben.");
            return 0;
          } else {
            system("cls");
            printf("Islem tamam. :)");
            beklet();
          }
        }
        break;
      case 54: //6
        system("cls");
        printf("fiyati_degisenler.dat doyasindan toplu guncellemeye\nbaslamak icin bir tusa basin.\n");
        getche();

        if((fp2=fopen("fiyati_degisenler.dat","r")) == NULL) {
          system ("cls");
          printf ("fiyati_degisenler.dat okunamadi.\n Ana menuye donuyorum.\n");
          beklet();
        } else {
          if((fp3=fopen("gecici.tmp","w")) == NULL) {
            printf ("Hata: gecici dosya yaratilamadi.");
            return 0;
          }
          if (toplu_guncelle(fp,fp2,fp3) == -1) {
            printf("Bir hata olustu, gidiyorum ben.");
            return 0;
          } else {
            system("cls");
            printf("Islem tamam. :)");
            beklet();
          }
        }
        break;
      case 55: //7
        system("cls");
        printf("stok_giris_cikis.dat doyasindan toplu guncellemeye\nbaslamak icin bir tusa basin.\n");
        getche();

        if((fp2=fopen("stok_giris_cikis.dat","r")) == NULL) {
          system ("cls");
          printf ("stok_giris_cikis.dat okunamadi.\n Ana menuye donuyorum.\n");
          beklet();
        } else {
          if((fp3=fopen("gecici.tmp","w")) == NULL) {
            printf ("Hata: gecici dosya yaratilamadi.");
            return 0;
          }
          if (stok_guncelle(fp,fp2,fp3) == -1) {
            printf("Bir hata olustu, gidiyorum ben.");
            return 0;
          } else {
            system("cls");
            printf("Islem tamam. :)");
            beklet();
          }
        }
        break;
      case 56: //8
        /* E e H h ve disinda girdi kabul etmeyen cikmak istiyor musunuz sorusu BASLANGICI */
        do {
          printf ("\nCidden cikmak istiyor musunuz? (E/H) ");
          secenek = getche();
          if (secenek == 'E' || secenek == 'e') {
            sag_serbest = 0;
            secenek = 'H';
          }
        } while (secenek != 'H' && secenek != 'h');
        /* E e H h ve disinda girdi kabul etmeyen cikmak istiyor musunuz sorusu SONU */
        system ("cls");
        break;
      default:
        /* Elleri yanlis tusa basan kullanicilar icin yazilan bolum BASLANGICI */
        printf("Bir zahmet 1'den 8'e kadar bir secim yapin.");
        beklet();
        /* Elleri yanlis tusa basan kullanicilar icin yazilan bolum SONU */
        break;
    }
  }

  printf("O halde hoscakalin. :)\n\n\n");
  return 0;
}

[/rawr]

👋 🚨 Yeni yazılardan haberdar olmak ister misiniz? 👇

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir