💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

Ödev: Dosyalar

11 Mart 2008 tarihinde verilen “Dosyalar” ödevi için teslim ettiğim çözüm. Eğer farklı bir çözüm yöntemi merak ediyorsanız, kaynak kodumu inceleyebilirsiniz.

Kaynak kodunu incelemek ve fikir sahibi olmak amacıyla kullanabilirsiniz. Ama lütfen kaynak kodunu kopyala yapıştır yapmayalım, kendimize mal etmeyelim. Onun yerine nasıl çalıştığını inceleyip kavrama yoluna gidelim.

Not: Ödevimde hatalar çıkabilir, bu kaynak kodunun amfinin en etkin ya da hatasız kaynak kodu olduğunu iddia ediyor değilim.

Sonradan eklenen bir kısım: Ödev 100 aldı.

Hepimize bol kaynak kodlu ama daha önemlisi eğlenceli ve mutlu günler. =)

Kaynak kodunun bir kopyası aşağıdadır:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define URUN_NO_MIN 1
#define URUN_NO_MAX 100
#define TUM_URUNLER -1
#define URUN_ADI -2
#define STOK_LIMIT_YOK -1
#define STOK_LIMIT_MIN 0
#define BIRIM_FIYAT_MIN 0
#define SIL 0
#define SILME 1

/* Sabitler ve Anlamlari */
/* --------------------- */
/* URUN_NO_MIN   : Ürün numarasının alabileceği en düşük değer. (negatif değeler özel parametre-
           lere karşılık gelebileceği için tercih edilmemelidir.)
  URUN_NO_MAX   : Ürün numarasının alabileceği en yüksek değer.
  TUM_URUNLER   : urun_goster fonksiyonuna ürün numarası olarak gönderildiğinde fonksiyonun tüm
           ürünleri göstermesini sağlayan özel sabit. Bu sabit URUN_NO_MIN'den küçük veya
           URUN_NO_MAX'dan büyük olmalıdır. URUN_ADI sabitiyle aynı değeri almamalıdır.
  URUN_ADI     : urun_goster fonksiyonuna ürün numarası olarak gönderildiğinde fonksiyonun ürün
           adına göre listeleme yapmasını sağlar. Bu sabit URUN_NO_MIN'den küçük veya
           URUN_NO_MAX'dan büyük olmalıdır. TUM_URUNLER sabitiyle aynı değeri almamalıdır.
  STOK_LIMIT_YOK  : urun_goster fonksiyonuna stok limit alt ya da stok limit üst olarak gönderidi-
           ğinde bu stok limitinin dikkate alınmamasını sağlayan özel bir değer. Söz geli-
           mi, tüm ürünleri listelemek istendiğinde stok limit değerlerine bu sabit gönde-
           rilir. Bu sabit STOK_LIMIT_MIN'den daha küçük olmalıdır.
  STOK_LIMIT_MIN  : Stok değerinin alabileceği minimum değerdir. Programda depoda olmayan bir ürünün
           satılamayacağı düşünülerek bu sabit 0 alınmıştır. Ancak stok değerinin - değer-
           lere de düşmesi isteniyorsa bu değer değiştirilebilir. Dikkat edilmesi gereken
           STOK_LIMIT_MIN bu değerden hep daha küçük olmalıdır.
  BIRIM_FIYAT_MIN : Birim fiyatın alabileceği minimum değeri belirler. Bir ürünün en fazla bedava sa-
           tılacağı (o da nedense) düşünülmüş ve programda 0 ayarlanmıştır. Ama eğer ürünü
           satıp üstüne de para verilmesi isteniyorsa bu değişken her türlü sayı yapılabilir.
  SIL       : urun_ekle fonksiyonunun sil parametresine gönderilirse, ürün numarası verilen kay-
           dı siler.
  SILME      : urun_ekle fonksiyonunun sil parametresine gönderilirse, ürün numarası verilen ka-
           yıt güncellenir/eklenir.
*/

/* Yapılar */
struct URUN_YAPI {
  int urun_kodu;
  char urun_adi[20];
  float birim_fiyati;
  int stok_miktari;
};

struct SATIS_YAPI {
  int urun_kodu;
  char satis_tarihi[6];
  int satis_miktari;
};

/* Kullanıcı tanımlı tipler */
typedef struct URUN_YAPI URUN;
typedef struct SATIS_YAPI SATIS;

void beklet() {
  /* Bu fonksiyonun tek amaci kullaniciyi bir tusa basana kadar
    bekletmek, ve sonra ekrani silmektir. */
  printf("\nDevam etmek icin bir tusa basin.");
  getche();
  system ("cls");
}

int urun_bilgisi(int urun_kodu, char urun_adi[20]) {
  /* Numarası ya da adı verilen ürünün olup olmadığını kontrol eden
    fonksiyondur. Eğer böyle bir ürün yoksa -1, varsa urun kodunu
    gönderir. */
  /* Bir nedenden dolayı dosya açılamazsa -2 gönderilir. */

  FILE *fp;
  URUN cevap;

  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -2;
  }

  if (urun_kodu == URUN_ADI) { /* Ürün adına göre kontrol yapılacak.*/
    while (!feof(fp)) {
      fread(&cevap, sizeof(URUN),1,fp);
      if (strncmp(urun_adi,cevap.urun_adi,20) == 0) {
        fclose(fp);
        return cevap.urun_kodu;
      }
    }
  } else { /* Ürün koduna göre kontrol yapylacak. */
    fseek(fp, sizeof(URUN) * (urun_kodu - 1),0);
    fread(&cevap, sizeof(URUN),1,fp);
    if (cevap.urun_kodu != 0) {
      fclose(fp);
      return cevap.urun_kodu;
    } else {
      fclose(fp);
      return -1;
    }
  }
  fclose(fp);
  return -1;
}

int urun_goster(int urun_kodu, int stok_limit_ust, int stok_limit_alt, char urun_adi[20]) {

  /* Kriterlere uyan ürünleri toplu bir şekilde ekrana yazar. */

  FILE *fp;
  FILE *fp2;
  SATIS satislar;
  URUN data;
  int sayac;  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -1;
  }

  printf("Urun Kodu    Urun Adi    Birim Fiyati Stok Miktari\n");
  printf("--------- -------------------- ------------ ------------\n");

  if (urun_kodu == TUM_URUNLER) {

    for (sayac=0;sayac<100;sayac++) {

      fread(&data,sizeof(URUN),1,fp);

      if (data.urun_kodu != 0) {
        if ((data.stok_miktari <= stok_limit_ust || stok_limit_ust == STOK_LIMIT_YOK) && (data.stok_miktari >= stok_limit_alt || stok_limit_alt == STOK_LIMIT_YOK)) {
          printf("%9d %20s %12.2f %12d\n",data.urun_kodu,data.urun_adi,data.birim_fiyati,data.stok_miktari);
        }
      }
    }
  } else {

    if (urun_kodu == URUN_ADI) { /* Tüm ürünler listeleniyor ya da Ürün Adyna göre listeleniyor */

      for (sayac=0;sayac<100;sayac++) {

        fread(&data,sizeof(URUN),1,fp);

        if (data.urun_kodu != 0) {
          if (urun_kodu = URUN_ADI && strncmp(urun_adi,data.urun_adi,20) == 0) {
            printf("%9d %20s %12.2f %12d\n",data.urun_kodu,data.urun_adi,data.birim_fiyati,data.stok_miktari);
          break;
          }
        }
      }

    } else { /* Doğurudan ürün numarası ile listeleniyor. */

      fseek(fp, sizeof(URUN) * (urun_kodu - 1),0);
      fread(&data, sizeof(URUN),1,fp);
      printf("%9d %20s %12.2f %12d\n\n",data.urun_kodu,data.urun_adi,data.birim_fiyati,data.stok_miktari);
      printf("Satis kayitlari:\n");
      printf(" Tarih  Satis Miktari\n");
      printf("-------- -------------\n");

      if((fp2=fopen("satislar.dat","r")) == NULL) {
        return -2;
      }

      while(!feof(fp2)) {
        fscanf(fp2,"%d %s %d\n",&satislar.urun_kodu, satislar.satis_tarihi, &satislar.satis_miktari);
        if (satislar.urun_kodu == urun_kodu) {
          printf("%c%c.%c%c.%c%c %d\n",satislar.satis_tarihi[0],satislar.satis_tarihi[1],satislar.satis_tarihi[2],satislar.satis_tarihi[3],satislar.satis_tarihi[4],satislar.satis_tarihi[5],satislar.satis_miktari);
        }
      }
      fclose(fp2);
      printf("\n");
    }
  }
  fclose(fp);
  return 0;
}

int urun_ekle(int urun_kodu, char urun_adi[20], float birim_fiyati, int stok_miktari, int sil) {
  /* Bu fonksiyon urun_kodu numarali kayida verilen diger bilgilerde urun ekler. */

  FILE *fp;
  FILE *fp2;
  FILE *gecici;
  URUN yaz;
  SATIS satislar;
  int sayac;

  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -1;
  }

  if (sil == SIL) {
    yaz.urun_kodu = 0;
    for (sayac=0;sayac<20;sayac++) {
      yaz.urun_adi[sayac] = NULL;
    }
    yaz.birim_fiyati = 0;
    yaz.stok_miktari = 0;

    if((fp2=fopen("satislar.dat","r")) == NULL) {
      return -2;
    }

    if((gecici=fopen("~satislar.dat","w")) == NULL) {
      return -3;
    }

    while(!feof(fp2)) {
      fscanf(fp2,"%d %s %d\n",&satislar.urun_kodu, satislar.satis_tarihi, &satislar.satis_miktari);
      if (satislar.urun_kodu != urun_kodu) {
        fprintf(gecici,"%d %s %d\n",satislar.urun_kodu, satislar.satis_tarihi, satislar.satis_miktari);
      }
    }

    fclose(fp2);
    fclose(gecici);

    remove("satislar.dat");
    rename("~satislar.dat","satislar.dat");

  } else {
    yaz.urun_kodu = urun_kodu;
    for (sayac=0;sayac<20;sayac++) {
      yaz.urun_adi[sayac] = urun_adi[sayac];
    }
    yaz.birim_fiyati = birim_fiyati;
    yaz.stok_miktari = stok_miktari;
  }

  fseek(fp, sizeof(URUN) * (urun_kodu - 1),0);
  fwrite(&yaz, sizeof(URUN),1,fp);

  fclose(fp);

  return 0;

}

int fiyat_guncelle(int urun_kodu, float birim_fiyati) {
  /* Urunun kodu kullanylarak fiyaty dy?yndaki bilgiler de
    alynarak urun_ekle fonksiyonuna gönderilir.      */

  FILE *fp;
  URUN bilgi;

  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -1;
  }

  fseek(fp, sizeof(URUN) * (urun_kodu - 1),0);
  fread(&bilgi, sizeof(URUN),1,fp);
  fclose(fp);

  return urun_ekle(urun_kodu, bilgi.urun_adi, birim_fiyati, bilgi.stok_miktari, SILME);

}

int stok_guncelle(int urun_kodu,int eklenecek_stok_miktari) {
  /* Urunun kodu kullanylarak gerekli bilgiler elde edilir.
    Stok miktari guncellestirilerek urun_ekle fonksiyonuna gönderilir.  */

  FILE *fp;
  URUN bilgi;

  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -1;
  }

  fseek(fp, sizeof(URUN) * (urun_kodu - 1),0);
  fread(&bilgi, sizeof(URUN),1,fp);
  fclose(fp);

  return urun_ekle(urun_kodu, bilgi.urun_adi, bilgi.birim_fiyati, bilgi.stok_miktari + eklenecek_stok_miktari, SILME);

}

int satis_gir(int urun_kodu, char satis_tarihi[6], int satis_miktari) {

  FILE *fp;
  FILE *fp2;
  URUN bilgi;

  /* Acaba olmayan urunu mu satiyoruz? Stok -'ye dü?er mi kontrolü BA?LANGICI */
  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -1;
  }

  fseek(fp, sizeof(URUN) * (urun_kodu - 1),0);
  fread(&bilgi, sizeof(URUN),1,fp);
  fclose(fp);

  if (bilgi.stok_miktari - satis_miktari < 0) {
    return -3;
  }
  /* Acaba olmayan urunu mu satiyoruz? Stok -'ye dü?er mi kontrolü SONU */

  if((fp2=fopen("satislar.dat","a+")) == NULL) {
    return -2;
  }

  fprintf(fp2,"%d %s %d\n",urun_kodu, satis_tarihi, satis_miktari);
  fclose(fp2);

  return stok_guncelle(urun_kodu, (-1) * satis_miktari);

}

int istatistik_goster() {

  struct ISTATISTIK {
    int urun_kodu;
    int satis_sayisi;
    float birim_fiyati;
  };

  struct ISTATISTIK veri[URUN_NO_MAX-URUN_NO_MIN+1];

  FILE *fp;
  FILE *fp2;
  SATIS data;
  URUN data2;
  int sayac;

  for (sayac=URUN_NO_MIN-1;sayac<URUN_NO_MAX;sayac++) {
    veri[sayac].urun_kodu = 0;
    veri[sayac].satis_sayisi = 0;
    veri[sayac].birim_fiyati = 0;
  }

  if((fp=fopen("urunler.dat","r+b")) == NULL) {
    return -1;
  }

  if((fp2=fopen("satislar.dat","r")) == NULL) {
    return -2;
  }

  /* Satis sayilari bellege atilir. */
  /* DIKKAT: Grupta belirtildiği üzere satislar.dat dosyasinin bos olma durumu goz onune alinmadi */
  while(!feof(fp2)) {
    fscanf(fp2,"%d %s %d\n",&data.urun_kodu, data.satis_tarihi, &data.satis_miktari);
    veri[data.urun_kodu-1].satis_sayisi += data.satis_miktari;
  }

  for (sayac=0;sayac<100;sayac++) {
    fread(&data2, sizeof(URUN),1,fp);
    veri[sayac].birim_fiyati = data2.birim_fiyati;
    veri[sayac].urun_kodu = data2.urun_kodu;
  }

  fclose(fp);
  fclose(fp2);

  printf("         Urun Kodu Birim Fiyati Toplam Satis Adedi Toplam Ciro\n");
  printf("         --------- ------------ ------------------ -----------\n");

  float max_ciro = -1;
  int max_ciro_indis = -1;

  float min_ciro = -1;
  int min_ciro_indis = -1;

  int max_satis = -1;
  int max_satis_indis = -1;

  int min_satis = -1;
  int min_satis_indis = -1;

  /* Adet satilan ve ciro degerlerinde iki farkli urunun MAX veya MIN olma durumu ihtmal edilir. */

  for(sayac=0;sayac<100;sayac++) {
    if(veri[sayac].urun_kodu != 0) {

      if(veri[sayac].birim_fiyati * veri[sayac].satis_sayisi > max_ciro) {
        max_ciro = veri[sayac].birim_fiyati * veri[sayac].satis_sayisi;
        max_ciro_indis = sayac;
      }

      if(veri[sayac].satis_sayisi > max_satis){
        max_satis = veri[sayac].satis_sayisi;
        max_satis_indis = sayac;
      }

      if((veri[sayac].birim_fiyati * veri[sayac].satis_sayisi < min_ciro) || min_ciro == -1) {
        min_ciro = veri[sayac].birim_fiyati * veri[sayac].satis_sayisi;
        min_ciro_indis = sayac;
      }

      if((veri[sayac].satis_sayisi < min_satis) || min_satis == -1) {
        min_satis = veri[sayac].satis_sayisi;
        min_satis_indis = sayac;
      }
    }
  }

  if (max_satis_indis != -1) {
    printf("Max Adet Satilan %9d %12.2f %18d %11.2f\n",max_satis_indis + 1, veri[max_satis_indis].birim_fiyati, veri[max_satis_indis].satis_sayisi,veri[max_satis_indis].birim_fiyati * veri[max_satis_indis].satis_sayisi);
  } else {
    printf("Max Adet Satilan (yok)\n");
  }

  if (min_satis_indis != -1) {
    printf("Min Adet Satilan %9d %12.2f %18d %11.2f\n",min_satis_indis + 1, veri[min_satis_indis].birim_fiyati, veri[min_satis_indis].satis_sayisi,veri[min_satis_indis].birim_fiyati * veri[min_satis_indis].satis_sayisi);
  } else {
    printf("Min Adet Satilan (yok)\n");
  }

  if (max_ciro_indis != -1) {
    printf("Max Ciro Getiren %9d %12.2f %18d %11.2f\n",max_ciro_indis + 1, veri[max_ciro_indis].birim_fiyati, veri[max_ciro_indis].satis_sayisi,veri[max_ciro_indis].birim_fiyati * veri[max_ciro_indis].satis_sayisi);
  } else {
    printf("Max Ciro Getiren (yok)\n");
  }

  if (min_ciro_indis != -1) {
    printf("Min Ciro Getiren %9d %12.2f %18d %11.2f\n",min_ciro_indis + 1, veri[min_ciro_indis].birim_fiyati, veri[min_ciro_indis].satis_sayisi,veri[min_ciro_indis].birim_fiyati * veri[min_ciro_indis].satis_sayisi);
  } else {
    printf("Min Ciro Getiren (yok)\n");
  }

  return 0;
}

int main() {
  /* Acilis yazilari BASLANGICI */
  printf("Umut BENZER\n");
  printf("05-06-7670\n");
  printf("Ege Universitesi Bilgisayar Muhendisligi 1. Sinif\n");
  printf("https://ubenzer.com\n");
  printf("Dosyalar 1.0\n\n");
  /* Acilis yazilari SONU */

  /* iki genel döngü yönetimi için değişkenler */
  int sag_serbest=-1;
  int sag_serbest2=-1;

  /* Kullanıcıdan veri almak ve işlemek için gerekli girdi değişkenleri */
  int girdi;
  int girdi2;
  char girdi3[20];
  float girdi4;
  char girdi5[6];

  char secenek;
  char secenek2;

  /* Ana döngü */
  while (sag_serbest==-1) {

    /* menu BASLANGICI */
    printf("*** Menu *** \n\n");
    printf("1. Yeni bir urunun eklenmesi \n");
    printf("2. Bir urunun fiyatinin guncellenmesi \n");
    printf("3. Stoka urun girisi yapilmasi \n");
    printf("4. Yapilan satislarin sisteme girilmesi \n");
    printf("5. Bir urunun silinmesi \n");
    printf("6. Bir urunun bilgilerinin ve satis kayitlarinin listelenmesi \n");
    printf("7. Bir urunun bilgilerinin listelenmesi \n");
    printf("8. Tum urunlerin listelenmesi \n");
    printf("9. Belirli bir stok miktarinin altindaki urunlerin listelenmesi \n");
    printf("0. En cok ve en az satilan ve ciro getiren urunlerin bulunmasi \n");
    printf("C. Cikis \n\n");

    printf("Lutfen istediginiz islemin numarasini giriniz.\n");
    printf("(0-9 arasi rakamlar ve C harfi)\n");
    /*menu BITIMI */

    secenek=getche();
    system ("cls");

    /* secenek getche ile alındığı için ASCII koduna göre switch yapısına sokulabilir. */

    /* Her CASE için aşağıdaki not geçerlidir. */

    /* Gerekli saçma sapan veri kontrolleri ve doğru girdi
      için ilgili fonksiyonların çağırılması, fonksiyon-
      lardan cevap alınması ve bunların işlenmesi.

      Ayrıntılı bilgi için her fonksiyona ayrı ayrı baka-
      bilirsiniz.
    */

    switch(secenek) {
      case 49: //1
        girdi = URUN_NO_MIN - 1;
        while (girdi < URUN_NO_MIN || girdi > URUN_NO_MAX) {
          system ("cls");
          printf("Yeni bir urun kodu giriniz: \n");
          printf("(Urun kodu %d ile %d arasinda olmalidir.\n",URUN_NO_MIN,URUN_NO_MAX);
          printf("Zaten var olan bir urunun ustune yazmaya\n");
          printf("calisirsaniz uyarilacaksiniz.)\n");
          scanf("%d",&girdi);
        }
        system ("cls");

        switch (urun_bilgisi(girdi,girdi3)) {
          case -1:
            for (girdi2=0;girdi2<20;girdi2++) {
              girdi3[girdi2] = NULL;
            }

            while (girdi3[0] == NULL) {
              fflush(stdin);
              printf("Yeni urunun adini giriniz: ");
              gets(girdi3);
            }

            /* Bu program eğer girilen ürünün aynısının adı başka bir
              ürün numarasında geçiyorsa, çift kayıt kabul etmez ve
              ana menüye gönder. Bunu engellemek için aşağıdaki sa-
              tırları comment haline getirebilirsiniz. */

            /* Aynı isim kontrol BASLANGICI */
            /* COMMENT YAPILACAK KISIM: 1 */
            system ("cls");
            switch (urun_bilgisi(URUN_ADI,girdi3)) {
              case -1:
            /* COMMENT YAPILACAK KISIM SONU: 1*/
                girdi4 = BIRIM_FIYAT_MIN - 1;
                while (girdi4 < BIRIM_FIYAT_MIN) {
                  printf("Urunun birim fiyatini giriniz: ");
                  scanf("%f",&girdi4);
                }

                girdi2 = STOK_LIMIT_MIN-1;
                while (girdi2 < STOK_LIMIT_MIN) {
                  printf("Urunun stok durumunu giriniz: ");
                  scanf("%d",&girdi2);
                }

                if (urun_ekle(girdi, girdi3, girdi4, girdi2, SILME) == -1) {
                  printf ("urunler.dat dosyasina yazilamiyor. Bir sakatlik oldu.\n");
                  printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                  break;
                }

                printf("Urun eklendi. :)\n");
            /* COMMENT YAPILACAK KISIM: 2 */
                break;
              case -2:
                printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              default:
                printf("%s isimli bir urun zaten mevcut.\n",girdi3);
                printf("Neden yeni ekleme yapmak yerine onu duzenlemiyorsunuz?\n\n");
                printf("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
            }
            /* COMMENT YAPILACAK KISIM SONU: 2 */
            /* Ayni isim kontrol SONU */
            break;
          case -2:
            printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          default:
            printf ("%d kodlu urun zaten var.\n",girdi);
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
        }
        beklet();
        break;
      case 50: //2
        girdi = URUN_NO_MIN - 1;
        while (girdi < URUN_NO_MIN || girdi > URUN_NO_MAX) {
          system ("cls");
          printf("Duzenlenecek urun kodunu giriniz: \n");
          printf("(Urun kodu %d ile %d arasinda olmalidir.\n",URUN_NO_MIN,URUN_NO_MAX);
          printf("Kayitli olmayan bir urun kodu\n");
          printf("yazarsaniz uyarilacaksiniz.)\n");
          scanf("%d",&girdi);
        }
        system ("cls");

        switch (urun_bilgisi(girdi,girdi3)) {
          case -1:
            printf ("%d kodlu bir urun yok.\n",girdi);
            printf ("Eklemek istiyorsaniz ana menuden 1'i secin.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          case -2:
            printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          default:
            system ("cls");
            girdi4 = BIRIM_FIYAT_MIN - 1;
            while (girdi4 < BIRIM_FIYAT_MIN) {
              printf("Urunun yeni birim fiyatini giriniz: ");
              scanf("%f",&girdi4);
            }

            if (fiyat_guncelle(girdi, girdi4) == -1) {
              printf ("urunler.dat dosyasina yazilamiyor. Bir sakatlik oldu.\n");
              printf ("Program ana menuye donecek.\n");
              break;
            }

            printf("Urun guncellendi. :)\n");
            break;
        }
        beklet();
        break;
      case 51: //3
        sag_serbest2 = -1;
        while (sag_serbest2==-1) {

          girdi = URUN_NO_MIN - 1;
          while (girdi < URUN_NO_MIN || girdi > URUN_NO_MAX) {
            system ("cls");
            printf("Stok girisi yapilacak urun kodunu giriniz: \n");
            printf("(Urun kodu %d ile %d arasinda olmalidir.\n",URUN_NO_MIN,URUN_NO_MAX);
            printf("Kayitli olmayan bir urun kodu\n");
            printf("yazarsaniz uyarilacaksiniz.)\n");
            scanf("%d",&girdi);
          }
          system ("cls");

          switch (urun_bilgisi(girdi,girdi3)) {
            case -1:
              printf ("%d kodlu bir urun yok.\n",girdi);
              printf ("Program ana menuye donecek.\n");
              beklet();
              sag_serbest2 = 0;
              break;
            case -2:
              printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
              printf ("Program ana menuye donecek.\n");
              beklet();
              sag_serbest2 = 0;
              break;
            default:
              system ("cls");
              girdi2 = STOK_LIMIT_MIN - 1;
              while (girdi2 < STOK_LIMIT_MIN) {
                printf("Ne kadarlik alim yapildi?\n");
                scanf("%d",&girdi2);
              }

              if (stok_guncelle(girdi, girdi2) == -1) {
                printf ("urunler.dat dosyasina yazilamiyor. Bir sakatlik oldu.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                beklet();
                sag_serbest2 = 0;
                break;
              }

              printf("Stok miktari guncellendi. :)\n");

              /* E e H h ve disinda girdi kabul etmeyen TAMAM MI DEVAM MI BASLANGICI */
              do {
                printf ("\nTamam mi devam mi? (T/D) ");
                secenek2 = getche();
                if (secenek2 == 'T' || secenek2 == 't') {
                  sag_serbest2 = 0;
                  secenek2 = 'D';
                }
              } while (secenek2 != 'D' && secenek2 != 'd');
              /* E e H h ve disinda girdi kabul etmeyen TAMAM MI DEVAM MI SONU */
              break;
          }

        }

        system ("cls");
        break;
      case 52: //4
        girdi = URUN_NO_MIN - 1;
        while (girdi < URUN_NO_MIN || girdi > URUN_NO_MAX) {
          system ("cls");
          printf("Satisa ait urun kodu nedir? \n");
          scanf("%d",&girdi);
        }

        system ("cls");
        switch (urun_bilgisi(girdi,girdi3)) {
          case -1:
            printf ("%d kodlu bir urun yok.\n",girdi);
            printf ("Olmayan bir urune satis bilgisi ekleyemezsiniz.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          case -2:
            printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          default:
            for (girdi2=0;girdi2<6;girdi2++) {
              girdi5[girdi2] = NULL;
            }

            while (girdi5[0] == NULL) {
              system ("cls");
              fflush(stdin);
              printf("Satis tarihini giriniz:\n");
              printf("(format: ggaayy, bosluksuz)\n");
              gets(girdi5);
            }

            girdi2 = 0;

            while (girdi2 < 1) {
              printf("Satis miktarini giriniz: ");
              scanf("%d",&girdi2);
            }

            switch (satis_gir(girdi, girdi5, girdi2)) {
              case -1:
                printf ("urunler.dat dosyasina yazilamiyor. Bir sakatlik oldu.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              case -2:
                printf ("satislar.dat dosyasina yazilamiyor. Bir sakatlik oldu.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              case -3:
                printf ("Satis yapilamiyor. Stoklarda yeterli urun yok! :(\n");
                break;
              default:
                printf("Satis kaydi eklendi. Stoklar ayarlandi. :)\n");
                break;
            }
            break;
        }
        beklet();
        break;
      case 53: //5
        girdi = URUN_NO_MIN - 1;
        while (girdi < URUN_NO_MIN || girdi > URUN_NO_MAX) {
          system ("cls");
          printf("Silinecek urun kodunu giriniz: \n");
          scanf("%d",&girdi);
        }

        switch (urun_bilgisi(girdi,girdi3)) {
          case -1:
            printf ("%d kodlu bir urun yok.\n",girdi);
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          case -2:
            printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          default:
            system ("cls");
            switch (urun_ekle(girdi, girdi3, girdi4, girdi2, SIL)) {
              case -1:
                printf ("urunler.dat dosyasina yazilamiyor. Bir sakatlik oldu.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              case -2:
                printf ("satislar.dat dosyasi acilamiyor.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              case -3:
                printf ("~satislar.dat gecici dosyasi yaratilamiyor.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              default:
                printf("Urun silindi. :(\n");
            }

            beklet();
            break;
        }
        break;
      case 54: //6
        girdi = URUN_NO_MIN - 1;
        while (girdi < URUN_NO_MIN || girdi > URUN_NO_MAX) {
          system ("cls");
          printf("Urun kodu giriniz: \n");
          scanf("%d",&girdi);
        }

        switch (urun_bilgisi(girdi,girdi3)) {
          case -1:
            printf ("%d kodlu bir urun yok.\n",girdi);
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          case -2:
            printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          default:
            system ("cls");
            switch (urun_goster(girdi, STOK_LIMIT_YOK, STOK_LIMIT_YOK, girdi3)) {
              case -1:
                printf ("urunler.dat dosyasi acilamiyor.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
              case -2:
                printf ("satislar.dat dosyasi acilamiyor.\n");
                printf ("Program ana menuye donecek.\n");
                break;
            }
            break;
        }
        beklet();
        break;
      case 55: //7
        for (girdi=0;girdi<20;girdi++) {
          girdi3[girdi] = NULL;
        }

        while (girdi3[0] == NULL) {
          fflush(stdin);
          printf("Urun adi giriniz: ");
          gets(girdi3);
        }

        system ("cls");
        if (urun_goster(URUN_ADI,STOK_LIMIT_YOK,STOK_LIMIT_YOK, girdi3) == -1) {
          system ("cls");
          printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
          printf ("Program ana menuye donecek.\n");
        }
        beklet();

        break;
      case 56: //8
        system ("cls");
        if (urun_goster(TUM_URUNLER,STOK_LIMIT_YOK,STOK_LIMIT_YOK, girdi3) == -1) {
          system ("cls");
          printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
          printf ("Program ana menuye donecek.\n");
        }
        beklet();
        break;
      case 57: //9
        /* Negatif stok girdisi almayi engelleme BASLANGICI */
        girdi = STOK_LIMIT_MIN-1;
        while(girdi < STOK_LIMIT_MIN) {
          system("cls");
          printf("Kactan kucuk olsun istiyorsunuz? ");
          scanf("%d",&girdi);
        }

        /* Bu program stok üst limitinin belirlenmesinin yanı sıra
          stok alt limiti belirleme özelliğini de sunar.
          Söz gelimi 10 ile 20 arasında stoka sahip ürünleri bu
          programda listeleyebilirsiniz.
        */

        /* Stok alt limit özelliğini aktif hale getirmek için comment işaretlerini kaldırın. */
        girdi2 = STOK_LIMIT_YOK; // Aşağıdaki commentleri kaldırın.
        /* girdi2 = STOK_LIMIT_MIN-1;
        while(girdi2 < STOK_LIMIT_MIN) {
          system("cls");
          printf("Kactan buyuk olsun istiyorsunuz? ");
          scanf("%d",&girdi2);
        } */

        system ("cls");
        if (urun_goster(TUM_URUNLER,girdi,girdi2,girdi3) == -1) {
          system ("cls");
          printf ("urunler.dat acilamadi.\n");
          printf ("Program ana menuye donecek.\n");
        }
        beklet();
        break;
      case 48: //10
        system ("cls");
        switch (istatistik_goster()) {
          case -1:
            printf ("urunler.dat dosyasi acilamiyor.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
          case -2:
            printf ("satislar.dat dosyasi acilamiyor.\n");
            printf ("Program ana menuye donecek.\n");
            break;
        }
        beklet();
        break;
      case 99: //c
      case 67: //C
        /* E e H h ve disinda girdi kabul etmeyen cikmak istiyor musunuz sorusu BASLANGICI */
        do {
          printf ("\nCidden cikmak istiyor musunuz? (E/H) ");
          secenek = getche();
          if (secenek == 'E' || secenek == 'e') {
            sag_serbest = 0;
            secenek = 'H';
          }
        } while (secenek != 'H' && secenek != 'h');
        /* E e H h ve disinda girdi kabul etmeyen cikmak istiyor musunuz sorusu SONU */
        system ("cls");
        break;
      default:
        /* Elleri yanlis tusa basan kullanicilar icin yazilan bolum BASLANGICI */
        printf("Bir zahmet 0'dan 9'a kadar bir secim yapin.");
        beklet();
        /* Elleri yanlis tusa basan kullanicilar icin yazilan bolum SONU */
        break;
    }
  }

  printf("O halde hoscakalin. :)\n\n\n");
  return 0;
}
👋 🚨 Yeni yazılardan haberdar olmak ister misiniz? 👇

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir