💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

Öğrenci-Ders Takip Sistemi

Bu sene Algoritma ve Programlama dersi almamama rağmen hem birinci sınıflara yardımcı olsun, hem sitemin trafiği artsın :D, hem de internetteki C kaynak kodu örnekleri artsın diye ödev çözümlerini sağdan soldan toplayıp paylaşıyorum. 😀

Şaka bir yana, kodunu paylaştığı için Özlem’e çok teşekkür ediyorum. Umuyorum burada paylaşılanlar birinin işine yarar…

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct ogrenci
{
  int ogr_no;
  char ad_soyad[25];
  char sinif[3];
  int basarili_ders_say;
  float not_ort;
};


int menu()
{
  int secim;
  printf("\n\n\n");
  printf("************************************MENU************************************\n\n");
  printf("  1.Ogrencilerin basarili olduklari derslerin eklenmesi.\n");
  printf("  2.Bir ogrencinin kaydinin silinmesi.\n");
  printf("  3.Bir ogrencinin bilgilerinin listelenmesi.\n");
  printf("  4.Bir ogrencinin bilgilerinin ve basarili olduklari derslerin listelenmesi.\n");
  printf("  5.Belirli bir not ortalamasi uzerindeki ogrencilerin listelenmesi.\n");
  printf("  6.Bir sinifta okuyan ogrencilerin listelenmesi.\n");
  printf("  7.Okulun basari istatistiklerinin listelenmesi.\n");
  printf("  8.Bir dersten basarili olan ogrencilerin listelenmesi.\n");
  printf("  9.Cikis.\n\n");
  printf("Seciminizi giriniz.\n\n");
  scanf("%d",&secim);
  return secim;
}

void ders_ekle()
{
  FILE *dosya;
  FILE *dosya2;
  char devam='E';
  int ek_no,ek_kod,ek_not;
  float yeni_not_ort;
  struct ogrenci bir_ogr=
    {
      0,"","",0,0.0
    };

  if((dosya=fopen("notlar.dat","a+"))== NULL)
  {
    printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
    {
      printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
    }
    else
    {
      while(devam=='E')
      {
        do
        {
          printf("Ogrencinin numarasini giriniz.\n");
          scanf("%d",&ek_no);
        }
        while(ek_no>500 || ek_no<1);
        printf("Ders kodu ve ogrencinin gecme notunu aralarinda birer bosluk birakarak giriniz.\n\n");
        fscanf(stdin,"%d%d",&ek_kod,&ek_not);
        fseek(dosya2,(ek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
        fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);
        yeni_not_ort=(bir_ogr.not_ort*bir_ogr.basarili_ders_say+ek_not)/(++bir_ogr.basarili_ders_say);
        fprintf(dosya,"%d %d %d\n",ek_no,ek_kod,ek_not);
        bir_ogr.not_ort=yeni_not_ort;
        fseek(dosya2,(ek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
        fwrite(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);
        printf("Kayit eklenmistir.\nYeni bir ekleme yapmak istiyor musunuz?-E ya da H giriniz-\n");
        scanf("%s",&devam);
      }
      fclose(dosya2);
    }
    fclose(dosya);
  }
  return;
}

void kayit_sil()
{
  FILE *dosya;
  FILE *dosya2;
  FILE *dosya3;
  int silinecek_no;
  int no,kod,not;
  struct ogrenci bir_ogr,bos_ogr=
    {
      0,"","",0,0.0
    };

  if((dosya=fopen("notlar.dat","r"))== NULL)
  {
    printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
    {
      printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
    }
    else
    {
      dosya3=fopen("gecici.dat","a");
      do
      {
        printf("Silinecek ogrencinin numarasini giriniz.\n");
        scanf("%d",&silinecek_no);
      }
      while(silinecek_no>500 || silinecek_no<1);
      fseek(dosya2,(silinecek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
      fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);
      if(bir_ogr.ogr_no==0)
      {
        printf("Uzgunuz boyle bir ogrenci yoktur.\n");
      }
      else
      {
        fseek(dosya2,(silinecek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
        fwrite(&bos_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);
        fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not);
        while(!feof(dosya))
        {
          if(silinecek_no!=no)
          {
            fprintf(dosya3,"%d %d %d\n",no,kod,not);
          }
          fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not);
        }
      }
      fclose(dosya2);
    }
    fclose(dosya);
    fclose(dosya3);
    remove("notlar.dat")
    ;
    rename("gecici.dat","notlar.dat");
    printf("Kayit silinmistir.\n");
  }
  return;
}

void ogr_listele(int kontrol)
{
  FILE *dosya;
  FILE *dosya2;
  int listelenecek_no;
  int no,kod,not;
  int bulundu=0;
  struct ogrenci bir_ogr;

  if((dosya=fopen("notlar.dat","a+"))== NULL)
  {
    printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
    {
      printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
    }
    else
    {
      do
      {
        printf("Listelenecek ogrencinin numarasini giriniz.\n");
        scanf("%d",&listelenecek_no);
      }
      while(listelenecek_no>500 || listelenecek_no<1);
      fseek(dosya2,(listelenecek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
      fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);

      printf("Ogr no\tAd Soyad\tSinif\tBasarili Ders Say\tNot Ort\n");
      printf("------\t--------\t-----\t-----------------\t-------\n");
      printf("%d\t%s\t%s\t%d\t\t\t%.2f\n\n",bir_ogr.ogr_no,bir_ogr.ad_soyad,bir_ogr.sinif,bir_ogr.basarili_ders_say,bir_ogr.not_ort);
      if(kontrol==1)
      {
        printf("Basarili oldugu dersler:\n");
        printf("Basarili ders kodu\tGecme Notu\n");
        printf("------------------\t----------\n");
        fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not);
        while(!feof(dosya))
        {
          if(no==bir_ogr.ogr_no)
          {
            printf("%d\t\t\t%d\n",kod,not);
            bulundu=1;
          }
          fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not);
        }
        if(bulundu==0)
        {
          printf("Bu ogrenci tembel.\n\n");
        }
      }

      fclose(dosya2);
    }
    fclose(dosya);
  }
  return;
}


void ortalamaya_gore_listele()
{
  FILE *dosya;
  FILE *dosya2;
  float sinir;
  int i=0;
  long yer;
  struct ogrenci bir_ogr=
    {
      0,"","",0,0.0
    };

  if((dosya=fopen("notlar.dat","a+"))== NULL)
  {
    printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
    {
      printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
    }
    else
    {
      printf("Ortalamayi giriniz.\n");
      scanf("%f",&sinir);
      printf("Ogr No\tAd Soyad\tSinif\tBasarili Ders Say\tNot Ort\n");
      printf("------\t--------\t-----\t-----------------\t-------\n");

      fseek(dosya2,0,SEEK_END);
      yer=ftell(dosya2);
      yer/=sizeof(struct ogrenci);
      while(i<yer)
      {

        fseek(dosya2,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
        fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);
        if(bir_ogr.not_ort>sinir)
        {
          printf("%d\t%s\t%s\t%d\t\t\t%.2f\n",bir_ogr.ogr_no,bir_ogr.ad_soyad,bir_ogr.sinif,bir_ogr.basarili_ders_say,bir_ogr.not_ort);
        }
        i++;
      }
      fclose(dosya2);
    }
    fclose(dosya);
  }
  return;
}

void bubble_sort(struct ogrenci gelen[])
{
  int  i, j;
  struct ogrenci temp;
  for (i = 0; i < 49; i++)
    for (j = 0; j < 50 - i - 1; j++)
      if (gelen[j].not_ort > gelen[j + 1].not_ort)
      {
        temp = gelen[j];
        gelen[j] = gelen[j + 1];
        gelen[j + 1] = temp;
      }
      else if(gelen[j].not_ort == gelen[j + 1].not_ort)
      {
        if (gelen[j].basarili_ders_say > gelen[j + 1].basarili_ders_say)
        {
          temp = gelen[j];
          gelen[j] = gelen[j + 1];
          gelen[j + 1] = temp;
        }
      }
  return;
}

void sinifa_gore_listele(void)
{
  FILE *dosya;
  char sinif_ad[3];
  int i=0,j=0,k;
  long yer;
  struct ogrenci ogrenciler[50]=
    {
      0,"","",0,0.0
    };
  struct ogrenci bir_ogr=
    {
      0,"","",0,-1.0
    };

  if((dosya=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
  {
    printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    printf("Sinifin adini giriniz.\n");
    scanf("%s",sinif_ad);
    printf("Sira\tOgr no\tAd Soyad\tBasarili Ders Say\tNot Ort\n");
    printf("----\t------\t--------\t-----------------\t-------\n");
    fseek(dosya,0,SEEK_END);
    yer=ftell(dosya);
    yer/=sizeof(struct ogrenci);
    while(i<yer)
    {

      fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
      fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);

      if(strcmp(bir_ogr.sinif,sinif_ad)==0)
      {
        if(bir_ogr.not_ort==0)
        {
          ogrenciler[j].ogr_no=bir_ogr.ogr_no;
          ogrenciler[j].basarili_ders_say=bir_ogr.basarili_ders_say;
          ogrenciler[j].not_ort=-1;
          for(k=0;k<24;k++)
          {
            ogrenciler[j].ad_soyad[k]=bir_ogr.ad_soyad[k];
          }
          j++;
        }
        ogrenciler[j].ogr_no=bir_ogr.ogr_no;
        ogrenciler[j].basarili_ders_say=bir_ogr.basarili_ders_say;
        ogrenciler[j].not_ort=bir_ogr.not_ort;
        for(k=0;k<24;k++)
        {
          ogrenciler[j].ad_soyad[k]=bir_ogr.ad_soyad[k];
        }
        j++;
      }
      i++;
    }
    bubble_sort(ogrenciler);
    k=0;
    for(i=49;i>=0;i--)
    {
      if(ogrenciler[i].sinif!=NULL && ogrenciler[i].not_ort!=0)
      {
        if(ogrenciler[i].not_ort==-1){
          ogrenciler[i].not_ort=0;
        }
        printf("%d\t%d\t%s\t%d\t\t\t%.2f\n",++k,ogrenciler[i].ogr_no,ogrenciler[i].ad_soyad,ogrenciler[i].basarili_ders_say,ogrenciler[i].not_ort);
      }
    }

    fclose(dosya);
  }
  return;
}

int aralik_bul(int not)
{
  int i;
  if(not<9.5)
    i=0;
  else if(not<19.5)
    i=1;
  else if(not<29.5)
    i=2;
  else if(not<39.5)
    i=3;
  else if(not<49.5)
    i=4;
  else if(not<59.5)
    i=5;
  else if(not<69.5)
    i=6;
  else if(not<79.5)
    i=7;
  else if(not<89.5)
    i=8;
  else if(not<101)
    i=9;
  return i;

}

void istatistik(void)
{
  FILE *dosya;
  int toplam=0,ilk=90,son=99;
  int i=0;
  int j,indis;
  long yer;
  int ogr_sayisi[10]=
    {
      0
    };
  float ogr_yuzdesi[10];
  struct ogrenci bir_ogr=
    {
      0,"","",0,0.0
    };
  if((dosya=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
  {
    printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    printf("Not araligi\tOgrenci Sayisi\tOgrenci Yuzdesi\n");
    printf("-----------\t--------------\t---------------\n");
    fseek(dosya,0,SEEK_END);
    yer=ftell(dosya);
    yer/=sizeof(struct ogrenci);
    while(i<yer)
    {
      fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
      fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);
      if(bir_ogr.not_ort!=0 || bir_ogr.ogr_no!=0)
      {
        indis=aralik_bul(bir_ogr.not_ort);
        ogr_sayisi[indis]=ogr_sayisi[indis]+1;
      }
      i++;
    }
    for(i=0;i<10;i++)
    {
      toplam=toplam+ogr_sayisi[i];
    }
    j=0;
    while(j<10)
    {
      ogr_yuzdesi[j]=(float)ogr_sayisi[j]/toplam*100;
      j++;
    }
    printf("90-100\t\t\t");
    for(i=9;i>0;i--)
    {
      ilk-=10;
      son-=10;
      printf("%d\t\t",ogr_sayisi[i]);
      printf("%.2f\n",ogr_yuzdesi[i]);
      printf("%d-%d\t\t\t",ilk,son);
    }
    printf("%d\t\t",ogr_sayisi[i]);
    printf("%.2f\n",ogr_yuzdesi[i]);
    fclose(dosya);
  }
  return;
}

void derse_gore_listele(void)
{
  FILE *dosya;
  FILE *dosya2;
  int aranan_ders;
  int no,kod,not;
  int toplam=0,bulundu=0;
  int sayac=0;
  float ortalama;
  struct ogrenci bir_ogr=
    {
      0,"","",0,0.0
    };

  if((dosya=fopen("notlar.dat","r"))== NULL)
  {
    printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n");
  }
  else
  {
    if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL)
    {
      printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n");
    }
    else
    {
      printf("Dersin kodunu giriniz.\n");
      scanf("%d",&aranan_ders);
      printf("Ogr No\tAd Soyad\tSinif\tGecme Notu\n");
      printf("------\t--------\t-----\t----------\n");
      fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not);
      while(!feof(dosya))
      {
        if(aranan_ders==kod)
        {
          fseek(dosya2,(no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET);
          fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);
          printf("%d\t%s\t%s\t%d\n",bir_ogr.ogr_no,bir_ogr.ad_soyad,bir_ogr.sinif,not);
          toplam+=not;
          sayac++;
          bulundu=1;
        }
        fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not);
      }
      if(bulundu==0)
      {
        printf("Okulumuzda boyle bir sinif yoktur.\n\n");
        return;
      }

      ortalama=toplam/sayac;
      printf("Dersin genel not ortalamasi:%.2f",ortalama);

      fclose(dosya2);
    }
    fclose(dosya2);
  }
  return;
}

int main()
{
  int gelen;
  do
  {
    gelen=menu();
    switch(gelen)
    {
      case 1:
      ders_ekle();
      break;
      case 2:
      kayit_sil();
      break;
      case 3:
      ogr_listele(0);
      break;
      case 4:
      ogr_listele(1);
      break;
      case 5:
      ortalamaya_gore_listele();
      break;
      case 6:
      sinifa_gore_listele();
      break;
      case 7:
      istatistik();
      break;
      case 8:
      derse_gore_listele();
      break;
    }
  }
  while(gelen!=9);
  printf("Esen kalin..");
  return 0;
}
👋 🚨 Yeni yazılardan haberdar olmak ister misiniz? 👇

Öğrenci-Ders Takip Sistemi bir yorum aldı.

 1. int i;
  if(not<9.5)
  i=0;
  else if(not<19.5)
  i=1;
  else if(not<29.5)
  i=2;
  else if(not<39.5)
  i=3;
  else if(not<49.5)
  i=4;
  else if(not<59.5)
  i=5;
  else if(not<69.5)
  i=6;
  else if(not<79.5)
  i=7;
  else if(not<89.5)
  i=8;
  else if(not<101)
  i=9;
  return i;
  bu kadar uzun bir blok yerine notu 10’a bölmek daha mantıklı, sonra bölümü i değişkenine atarız… yinede güzel bir kaynak kod teşekkürler 😉

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir