Umut Benzer

Umut Benzer

Software Engineer, MSc. in Berlin

Ana SayfaKategoriler

Öğrenci-Ders Takip Sistemi

Bu sene Algoritma ve Programlama dersi almamama rağmen hem birinci sınıflara yardımcı olsun, hem sitemin trafiği artsın 😄, hem de internetteki C kaynak kodu örnekleri artsın diye ödev çözümlerini sağdan soldan toplayıp paylaşıyorum. 😄

Şaka bir yana, kodunu paylaştığı için Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Umuyorum burada paylaşılanlar birinin işine yarar…

 #include <stdio.h> #include <stdlib.h>

struct ogrenci { int ogr_no; char ad_soyad[25]; char sinif[3]; int basarili_ders_say; float not_ort; };

int menu() { int secim; printf("\n\n\n"); printf("************************************MENU************************************\n\n"); printf(" 1.Ogrencilerin basarili olduklari derslerin eklenmesi.\n"); printf(" 2.Bir ogrencinin kaydinin silinmesi.\n"); printf(" 3.Bir ogrencinin bilgilerinin listelenmesi.\n"); printf(" 4.Bir ogrencinin bilgilerinin ve basarili olduklari derslerin listelenmesi.\n"); printf(" 5.Belirli bir not ortalamasi uzerindeki ogrencilerin listelenmesi.\n"); printf(" 6.Bir sinifta okuyan ogrencilerin listelenmesi.\n"); printf(" 7.Okulun basari istatistiklerinin listelenmesi.\n"); printf(" 8.Bir dersten basarili olan ogrencilerin listelenmesi.\n"); printf(" 9.Cikis.\n\n"); printf("Seciminizi giriniz.\n\n"); scanf("%d",&secim); return secim; }

void ders_ekle() { FILE *dosya; FILE *dosya2; char devam='E'; int ek_no,ek_kod,ek_not; float yeni_not_ort; struct ogrenci bir_ogr= { 0,"","",0,0.0 };

if((dosya=fopen("notlar.dat","a+"))== NULL) { printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { while(devam=='E') { do { printf("Ogrencinin numarasini giriniz.\n"); scanf("%d",&ek_no); } while(ek_no>500 || ek_no<1); printf("Ders kodu ve ogrencinin gecme notunu aralarinda birer bosluk birakarak giriniz.\n\n"); fscanf(stdin,"%d%d",&ek_kod,&ek_not); fseek(dosya2,(ek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2); yeni_not_ort=(bir_ogr.not_ort*bir_ogr.basarili_ders_say+ek_not)/(++bir_ogr.basarili_ders_say); fprintf(dosya,"%d %d %d\n",ek_no,ek_kod,ek_not); bir_ogr.not_ort=yeni_not_ort; fseek(dosya2,(ek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fwrite(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2); printf("Kayit eklenmistir.\nYeni bir ekleme yapmak istiyor musunuz?-E ya da H giriniz-\n"); scanf("%s",&devam); } fclose(dosya2); } fclose(dosya); } return; }

void kayit_sil() { FILE *dosya; FILE *dosya2; FILE *dosya3; int silinecek_no; int no,kod,not; struct ogrenci bir_ogr,bos_ogr= { 0,"","",0,0.0 };

if((dosya=fopen("notlar.dat","r"))== NULL) { printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { dosya3=fopen("gecici.dat","a"); do { printf("Silinecek ogrencinin numarasini giriniz.\n"); scanf("%d",&silinecek_no); } while(silinecek_no>500 || silinecek_no<1); fseek(dosya2,(silinecek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2); if(bir_ogr.ogr_no==0) { printf("Uzgunuz boyle bir ogrenci yoktur.\n"); } else { fseek(dosya2,(silinecek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fwrite(&bos_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2); fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not); while(!feof(dosya)) { if(silinecek_no!=no) { fprintf(dosya3,"%d %d %d\n",no,kod,not); } fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not); } } fclose(dosya2); } fclose(dosya); fclose(dosya3); remove("notlar.dat") ; rename("gecici.dat","notlar.dat"); printf("Kayit silinmistir.\n"); } return; }

void ogr_listele(int kontrol) { FILE *dosya; FILE *dosya2; int listelenecek_no; int no,kod,not; int bulundu=0; struct ogrenci bir_ogr;

if((dosya=fopen("notlar.dat","a+"))== NULL) { printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { do { printf("Listelenecek ogrencinin numarasini giriniz.\n"); scanf("%d",&listelenecek_no); } while(listelenecek_no>500 || listelenecek_no<1); fseek(dosya2,(listelenecek_no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2);

printf("Ogr no\tAd Soyad\tSinif\tBasarili Ders Say\tNot Ort\n"); printf("------\t--------\t-----\t-----------------\t-------\n"); printf("%d\t%s\t%s\t%d\t\t\t%.2f\n\n",bir_ogr.ogr_no,bir_ogr.ad_soyad,bir_ogr.sinif,bir_ogr.basarili_ders_say,bir_ogr.not_ort); if(kontrol==1) { printf("Basarili oldugu dersler:\n"); printf("Basarili ders kodu\tGecme Notu\n"); printf("------------------\t----------\n"); fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not); while(!feof(dosya)) { if(no==bir_ogr.ogr_no) { printf("%d\t\t\t%d\n",kod,not); bulundu=1; } fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not); } if(bulundu==0) { printf("Bu ogrenci tembel.\n\n"); } }

fclose(dosya2); } fclose(dosya); } return; }

void ortalamaya_gore_listele() { FILE *dosya; FILE *dosya2; float sinir; int i=0; long yer; struct ogrenci bir_ogr= { 0,"","",0,0.0 };

if((dosya=fopen("notlar.dat","a+"))== NULL) { printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { printf("Ortalamayi giriniz.\n"); scanf("%f",&sinir); printf("Ogr No\tAd Soyad\tSinif\tBasarili Ders Say\tNot Ort\n"); printf("------\t--------\t-----\t-----------------\t-------\n");

fseek(dosya2,0,SEEK_END); yer=ftell(dosya2); yer/=sizeof(struct ogrenci); while(i<yer) {

fseek(dosya2,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2); if(bir_ogr.not_ort>sinir) { printf("%d\t%s\t%s\t%d\t\t\t%.2f\n",bir_ogr.ogr_no,bir_ogr.ad_soyad,bir_ogr.sinif,bir_ogr.basarili_ders_say,bir_ogr.not_ort); } i++; } fclose(dosya2); } fclose(dosya); } return; }

void bubble_sort(struct ogrenci gelen[]) { int i, j; struct ogrenci temp; for (i = 0; i < 49; i++) for (j = 0; j < 50 - i - 1; j++) if (gelen[j].not_ort > gelen[j + 1].not_ort) { temp = gelen[j]; gelen[j] = gelen[j + 1]; gelen[j + 1] = temp; } else if(gelen[j].not_ort == gelen[j + 1].not_ort) { if (gelen[j].basarili_ders_say > gelen[j + 1].basarili_ders_say) { temp = gelen[j]; gelen[j] = gelen[j + 1]; gelen[j + 1] = temp; } } return; }

void sinifa_gore_listele(void) { FILE *dosya; char sinif_ad[3]; int i=0,j=0,k; long yer; struct ogrenci ogrenciler[50]= { 0,"","",0,0.0 }; struct ogrenci bir_ogr= { 0,"","",0,-1.0 };

if((dosya=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { printf("Sinifin adini giriniz.\n"); scanf("%s",sinif_ad); printf("Sira\tOgr no\tAd Soyad\tBasarili Ders Say\tNot Ort\n"); printf("----\t------\t--------\t-----------------\t-------\n"); fseek(dosya,0,SEEK_END); yer=ftell(dosya); yer/=sizeof(struct ogrenci); while(i<yer) {

fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya);

if(strcmp(bir_ogr.sinif,sinif_ad)==0) { if(bir_ogr.not_ort==0) { ogrenciler[j].ogr_no=bir_ogr.ogr_no; ogrenciler[j].basarili_ders_say=bir_ogr.basarili_ders_say; ogrenciler[j].not_ort=-1; for(k=0;k<24;k++) { ogrenciler[j].ad_soyad[k]=bir_ogr.ad_soyad[k]; } j++; } ogrenciler[j].ogr_no=bir_ogr.ogr_no; ogrenciler[j].basarili_ders_say=bir_ogr.basarili_ders_say; ogrenciler[j].not_ort=bir_ogr.not_ort; for(k=0;k<24;k++) { ogrenciler[j].ad_soyad[k]=bir_ogr.ad_soyad[k]; } j++; } i++; } bubble_sort(ogrenciler); k=0; for(i=49;i>=0;i--) { if(ogrenciler[i].sinif!=NULL && ogrenciler[i].not_ort!=0) { if(ogrenciler[i].not_ort==-1){ ogrenciler[i].not_ort=0; } printf("%d\t%d\t%s\t%d\t\t\t%.2f\n",++k,ogrenciler[i].ogr_no,ogrenciler[i].ad_soyad,ogrenciler[i].basarili_ders_say,ogrenciler[i].not_ort); } }

fclose(dosya); } return; }

int aralik_bul(int not) { int i; if(not<9.5) i=0; else if(not<19.5) i=1; else if(not<29.5) i=2; else if(not<39.5) i=3; else if(not<49.5) i=4; else if(not<59.5) i=5; else if(not<69.5) i=6; else if(not<79.5) i=7; else if(not<89.5) i=8; else if(not<101) i=9; return i;

}

void istatistik(void) { FILE *dosya; int toplam=0,ilk=90,son=99; int i=0; int j,indis; long yer; int ogr_sayisi[10]= { 0 }; float ogr_yuzdesi[10]; struct ogrenci bir_ogr= { 0,"","",0,0.0 }; if((dosya=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { printf("Not araligi\tOgrenci Sayisi\tOgrenci Yuzdesi\n"); printf("-----------\t--------------\t---------------\n"); fseek(dosya,0,SEEK_END); yer=ftell(dosya); yer/=sizeof(struct ogrenci); while(i<yer) { fseek(dosya,i*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya); if(bir_ogr.not_ort!=0 || bir_ogr.ogr_no!=0) { indis=aralik_bul(bir_ogr.not_ort); ogr_sayisi[indis]=ogr_sayisi[indis]+1; } i++; } for(i=0;i<10;i++) { toplam=toplam+ogr_sayisi[i]; } j=0; while(j<10) { ogr_yuzdesi[j]=(float)ogr_sayisi[j]/toplam*100; j++; } printf("90-100\t\t\t"); for(i=9;i>0;i--) { ilk-=10; son-=10; printf("%d\t\t",ogr_sayisi[i]); printf("%.2f\n",ogr_yuzdesi[i]); printf("%d-%d\t\t\t",ilk,son); } printf("%d\t\t",ogr_sayisi[i]); printf("%.2f\n",ogr_yuzdesi[i]); fclose(dosya); } return; }

void derse_gore_listele(void) { FILE *dosya; FILE *dosya2; int aranan_ders; int no,kod,not; int toplam=0,bulundu=0; int sayac=0; float ortalama; struct ogrenci bir_ogr= { 0,"","",0,0.0 };

if((dosya=fopen("notlar.dat","r"))== NULL) { printf("Notlar dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { if((dosya2=fopen("ogrenciler.dat","rb+"))== NULL) { printf("Ogrenciler dosyasi acilamadi..\n\n"); } else { printf("Dersin kodunu giriniz.\n"); scanf("%d",&aranan_ders); printf("Ogr No\tAd Soyad\tSinif\tGecme Notu\n"); printf("------\t--------\t-----\t----------\n"); fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not); while(!feof(dosya)) { if(aranan_ders==kod) { fseek(dosya2,(no-1)*sizeof(struct ogrenci),SEEK_SET); fread(&bir_ogr,sizeof(struct ogrenci),1,dosya2); printf("%d\t%s\t%s\t%d\n",bir_ogr.ogr_no,bir_ogr.ad_soyad,bir_ogr.sinif,not); toplam+=not; sayac++; bulundu=1; } fscanf(dosya,"%d %d %d",&no,&kod,&not); } if(bulundu==0) { printf("Okulumuzda boyle bir sinif yoktur.\n\n"); return; }

ortalama=toplam/sayac; printf("Dersin genel not ortalamasi:%.2f",ortalama);

fclose(dosya2); } fclose(dosya2); } return; }

int main() { int gelen; do { gelen=menu(); switch(gelen) { case 1: ders_ekle(); break; case 2: kayit_sil(); break; case 3: ogr_listele(0); break; case 4: ogr_listele(1); break; case 5: ortalamaya_gore_listele(); break; case 6: sinifa_gore_listele(); break; case 7: istatistik(); break; case 8: derse_gore_listele(); break; } } while(gelen!=9); printf("Esen kalin.."); return 0; }