💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

Aylık Satış Raporu Hazırlama

İkinici algoritma ödevimiz ve benim çözümüm…


[rawr]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* Program genelinde fonksiyonlar -1 HAYIR, 0 EVET degerini dondurur. */
int yil_gecerli_mi(int yil)
{
  if(yil<1) return -1; /* Milattan önce desteðimiz bulunmamaktadir. */
  return 0;
}

int ay_gecerli_mi(int ay)
{
  if (ay>12 || ay<1) return -1;
  return 0;
}

int gun_gecerli_mi(int gun, int ay, int yil)
{
  int gunsayisi=31;

  if (gun<1 || gun>aydaki_gun(ay,yil)) return -1;

  return 0;

}

int yil_artik_mi(int yil)
{
  /* Bir yýlýn 4'e bölümünden kalan 0 ise o yýl artýktýr. */
  /* Ancak o yýl 100'e bölünüyorsa artýk deðildir. Ama 400'e de bölünüyorsa artýktýr. */
  if ((yil % 4 == 0 && yil % 100 != 0) || (yil % 400 == 0)) return 0;
  return -1;
}

int fark_hesapla(int ilkgun, int ilkay, int ilkyil, int songun, int sonay, int sonyil)
{
  int i;
  int ilk_kacinci_gun=0;
  int son_kacinci_gun=0;

  for (i=1;i<ilkay;i++) // Ilk girdide kac gun var?
  {
    ilk_kacinci_gun = ilk_kacinci_gun + aydaki_gun(i,ilkyil);
  }
  ilk_kacinci_gun = ilk_kacinci_gun + ilkgun;

  for(i=1;i<sonay;i++) // Son girdide kac gun var?
  {
    son_kacinci_gun = son_kacinci_gun + aydaki_gun(i,sonyil);
  }
  son_kacinci_gun = son_kacinci_gun + songun;

  if (ilkyil==sonyil) // OOh kebap, ayný yýldan iki güzel gün.
  {
    return son_kacinci_gun - ilk_kacinci_gun;
  } else { // Bir de yillararasi gun farki var :( bööööö
    ilk_kacinci_gun = 365 + yil_artik_mi(ilkyil) + 1 - ilk_kacinci_gun;
    for (i=ilkyil+1;i<sonyil;i++) {
      ilk_kacinci_gun = ilk_kacinci_gun + 365 + yil_artik_mi(i) + 1;
    }
    return son_kacinci_gun + ilk_kacinci_gun;
  }

}

int aydaki_gun(int ay, int yil)
{
  switch(ay)
  {
    case 2:
      if (yil_artik_mi(yil) == 0)
        return 29;
      else
        return 28;
      break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
      return 30;
  }
  return 31;
}

int hangisi_buyuk(int ilkgun, int ilkay, int ilkyil, int songun, int sonay, int sonyil)
{
  // Bu fonksiyonda etkinlik için else yapýsýna gerek yok. Çüknü if=þartý saðlýyorsa then fonskiyon biter.
  if (sonyil>ilkyil) return 0; // Sorun yok, devam edelim :)
  if (ilkyil>sonyil) return -1; // Eleman normalde geçmiþ olmasý gereken tarihe gelecek tarihi yazmýþ.
  // E fonksiyon hala iþliyorsa o zaman demek ki yýllar ayný.
  // O zaman ne yapýyoruz? Aylara bakýyoruuuuuuuzzz!!
  if (sonay>ilkay) return 0;
  if (ilkay>sonay) return -1; //Gýcýklýk.
  // Hala mý devam... O zaman artýk günlere bakalým.
  if (songun>ilkgun) return 0;
  if (ilkgun>songun) return -1;
  // Ama ayný gün de yazýlmaz ki! Ne yapýyoruz, o zaman da -2 gönderiyoruz ki bir çözüm bulsunlar.
  return -2;
}

void gun_sonrasi(int gun, int ay, int yil, int eklenecek)
{

  gun = gun + eklenecek;
  while (gun>aydaki_gun(ay,yil))
  {
    gun = gun - aydaki_gun(ay,yil);

    ++ay;
    if (ay>12)
    {
      ay=1;
      ++yil;
    }
  }

  printf("\nTarih %d.%d.%d olacaktir.\n",gun,ay,yil);

}

void gun_oncesi(int gun, int ay, int yil, int cikarilacak)
{
  gun = gun - cikarilacak;
  while (gun<1)
  {
    --ay;
    if (ay<1)
    {
      ay=12;
      --yil;
      if (yil<1) { /* Milattan once destegi vermiyorum */
        printf("Uzgunuz ama su an icin milattan oncesi icin destegimiz bulunmamaktadir.\n");
        return;
      }
    }

    gun = gun + aydaki_gun(ay,yil);

  }

  printf("\nTarih %d.%d.%d olacaktir.\n",gun,ay,yil);
}

void beklet()
{

  printf("\nDevam etmek icin bir tusa basin.");
  getche();

}

int main()
{
  /* Bugünün deðiþkenleri */
  int yil=-1;
  int ay;
  int gun;

  /* Menü deðiþkenleri */
  int sag_serbest=-1;
  char secenek=0;

  /* Diðer alýnan tarih verileri deðiþkenleri */
  int ilkyil=-1, ilkay=-1, ilkgun=-1;
  int sonyil=-1, sonay=-1, songun=-1;
  int once_sonra=-1;

  printf("Umut BENZER\n");
  printf("05-06-7670\n");
  printf("Ege Universitesi Bilgisayar Muhendisligi 1. Sinif\n");
  printf("https://ubenzer.com\n");
  printf("Tarih Hesaplama Yazilimi 1.2\n\n");

  printf("Baslamadan once sizden bugunun tarihini isteyecegim.\n");

  while (yil_gecerli_mi(yil) == -1)   /* Niye bu tarih_gecerli mi degil de boyle uc tane fonksiyon?? */
  {
    printf("Yil: ");
    scanf("%d",&yil);         /* Cunku odevde denildi ki, tarih gecersizse devamini isteme. */
  }

  while (ay_gecerli_mi(ay) == -1)
  {
    printf("Ay: ");
    scanf("%d",&ay);
  }

  while (gun_gecerli_mi(gun,ay,yil) == -1)
  {
    printf("Gun: ");
    scanf("%d",&gun);
  }


  while (sag_serbest==-1)
  {
    system ("cls");
    printf("*** Menu *** (Bugun: %d.%d.%d)\n\n",gun,ay,yil);
    printf("1. Verilen iki tarih arasinda kac gun fark oldugunun bulunmasi \n");
    printf("2. Verilen bir tarihten bugune kadar gecen gun sayisinin bulunmasi \n");
    printf("3. Verilen bir yil icerisinde verilen iki tarih arasinda gecen gun sayisinin bulunmasi \n");
    printf("4. Verilen bir tarihten verilen gun sayisi kadar sonraki tarihin bulunmasi \n");
    printf("5. Bugunden verilen gun sayisi kadar onceki tarihin bulunmasi \n");
    printf("6. Bugunden verilen gun sayisi kadar sonraki tarihin bulunmasi \n");
    printf("7. Cikis \n\n");

    printf("Lutfen istediginiz islemin numarasini giriniz. ");

    secenek=getche();
    system ("cls");

    switch(secenek)   /* char fonksiyonu girilen karakterin ASCII kodunu verir.     */
    {          /* Onun icin secenek degiskenini switche sayi olarak sokabiliyorum.*/
      case 49:    /* ve case'lere de ASCII kodlarini yerlestiriyorum. :)       */
        ilkyil=-1;
        ilkay=-1;
        ilkgun=-1;  /* Önce sýfýrlayalým */
        sonyil=-1;
        sonay=-1;
        songun=-1;
        printf("1. Verilen iki tarih arasinda kac gun fark oldugunun bulunmasi \n");

        while (yil_gecerli_mi(ilkyil) == -1)
        {
          printf("Ilk tarihin yilini giriniz: ");
          scanf("%d",&ilkyil);
        }

        while (ay_gecerli_mi(ilkay) == -1)
        {
          printf("Ilk tarihin ayini giriniz: ");
          scanf("%d",&ilkay);
        }

        while (gun_gecerli_mi(ilkgun,ilkay,ilkyil) == -1)
        {
          printf("Ilk tarihin gununu giriniz: ");
          scanf("%d",&ilkgun);
        }

        while (yil_gecerli_mi(sonyil) == -1)
        {
          printf("Son tarihin yilini giriniz: ");
          scanf("%d",&sonyil);
        }

        while (ay_gecerli_mi(sonay) == -1)
        {
          printf("Son tarihin ayini giriniz: ");
          scanf("%d",&sonay);
        }

        while (gun_gecerli_mi(songun,sonay,sonyil) == -1)
        {
          printf("Son tarihin gununu giriniz: ");
          scanf("%d",&songun);
        }

        switch (hangisi_buyuk(ilkgun,ilkay,ilkyil,songun,sonay,sonyil))
        {
          case -1: // Kullanýcý tarih sýrasýný ters girmiþ. Ama biz hata mesajý vermiyor, bu hatayý düzelterek kullanýcýya yardýmcý oluyoruz. (Yardýmsever program)
            printf ("\nUYARI: Son tarih, ilk tarihten daha once.\n");
            printf("\nArada %d gun var.",fark_hesapla(songun, sonay, sonyil, ilkgun, ilkay, ilkyil));
            break;
          case 0: // Sorun yok
            printf("\nArada %d gun var.",fark_hesapla(ilkgun, ilkay, ilkyil, songun, sonay, sonyil));
            break;
          case -2: // Haydaaaaaaaa
            printf ("\nGirdiginiz tarih degerleri ayni. Demek ki gun gecmemis. :)\n");
        }

        beklet();

        break;
      case 50:
        ilkyil=-1;
        ilkay=-1;  /* Önce sýfýrlayalým */
        ilkgun=-1;

        printf("2. Verilen bir tarihten bugune kadar gecen gun sayisinin bulunmasi \n");

        while (yil_gecerli_mi(ilkyil) == -1)
        {
          printf("Yil: ");
          scanf("%d",&ilkyil);
        }

        while (ay_gecerli_mi(ilkay) == -1)
        {
          printf("Ay: ");
          scanf("%d",&ilkay);
        }

        while (gun_gecerli_mi(ilkgun,ilkay,ilkyil) == -1)
        {
          printf("Gun: ");
          scanf("%d",&ilkgun);
        }

        switch (hangisi_buyuk(ilkgun,ilkay,ilkyil,gun,ay,yil))
        {
          case -1: // Kullanýcý günümüzden daha ileriki bir tarihi girmiþ. Olsun varsýn, onu da söyleriz biz. (Yardýmsever program)
            printf("\n Girdiginiz tarih %d gun SONRASININ tarihi.\n",fark_hesapla(gun, ay, yil, ilkgun, ilkay, ilkyil));
            break;
          case 0: // Sorun yok
            printf("\nGirdiniz tarihten bu zamana kadar %d gun gecmis.",fark_hesapla(ilkgun, ilkay, ilkyil, gun, ay, yil));
            break;
          case -2: // Haydaaaaaaaa
            printf ("\nBu gunun tarihini girdiginizin farkinda misiniz? Uykulusunuz? :))\n");
        }

        beklet();

        break;
      case 51:
        ilkyil=-1;
        ilkay=-1;
        ilkgun=-1;  /* Önce sýfýrlayalým */
        sonay=-1;
        songun=-1;

        printf("3. Verilen bir yil icerisinde verilen iki tarih arasinda gecen gun sayisinin bulunmasi \n");

        while (yil_gecerli_mi(ilkyil) == -1)
        {
          printf("Olay hangi yil icinde gelisecek? ");
          scanf("%d",&ilkyil);
        }

        while (ay_gecerli_mi(ilkay) == -1)
        {
          printf("Ilk tarihin ayini giriniz: ");
          scanf("%d",&ilkay);
        }

        while (gun_gecerli_mi(ilkgun,ilkay,ilkyil) == -1)
        {
          printf("Ilk tarihin gununu giriniz: ");
          scanf("%d",&ilkgun);
        }


        while (ay_gecerli_mi(sonay) == -1)
        {
          printf("Son tarihin ayini giriniz: ");
          scanf("%d",&sonay);
        }

        while (gun_gecerli_mi(songun,sonay,ilkyil) == -1)
        {
          printf("Son tarihin gununu giriniz: ");
          scanf("%d",&songun);
        }

        switch (hangisi_buyuk(ilkgun,ilkay,ilkyil,songun,sonay,ilkyil))
        {
          case -1: // Kullanýcý tarih sýrasýný ters girmiþ. Ama biz hata mesajý vermiyor, bu hatayý düzelterek kullanýcýya yardýmcý oluyoruz. (Yardýmsever program)
            printf ("\nUYARI: Son tarih, ilk tarihten daha once.\n");
            printf("\nArada %d gun var.",fark_hesapla(songun, sonay, ilkyil, ilkgun, ilkay, ilkyil));
            break;
          case 0: // Sorun yok
            printf("\nArada %d gun var.",fark_hesapla(ilkgun, ilkay, ilkyil, songun, sonay, ilkyil));
            break;
          case -2: // Haydaaaaaaaa
            printf ("\nGirdiginiz tarih degerleri ayni. Demek ki gun gecmemis. :)\n");
        }

        beklet();

        break;
      case 52:
        ilkyil=-1;
        ilkay=-1;  /* Önce sýfýrlayalým */
        ilkgun=-1;
        once_sonra=-1;

        printf("4. Verilen bir tarihten verilen gun sayisi kadar sonraki tarihin bulunmasi \n");

        while (yil_gecerli_mi(ilkyil) == -1)
        {
          printf("Yil: ");
          scanf("%d",&ilkyil);
        }

        while (ay_gecerli_mi(ilkay) == -1)
        {
          printf("Ay: ");
          scanf("%d",&ilkay);
        }

        while (gun_gecerli_mi(ilkgun,ilkay,ilkyil) == -1)
        {
          printf("Gun: ");
          scanf("%d",&ilkgun);
        }

        while (gun_gecerli_mi(ilkgun,ilkay,ilkyil) == -1)
        {
          printf("Gun: ");
          scanf("%d",&ilkgun);
        }

        while (once_sonra < 0)
        {
          printf("Kac gun sonrasini hesaplamami istersiniz? ");
          scanf("%d",&once_sonra);
        }

        gun_sonrasi(ilkgun,ilkay,ilkyil,once_sonra);

        beklet();

        break;
      case 53:
        printf("5. Bugunden verilen gun sayisi kadar onceki tarihin bulunmasi \n");

        once_sonra=-1; /* Önce sýfýrlayalým */

        while (once_sonra < 0)
        {
          printf("Bugunden kac gun oncesini hesaplamami isterdiniz? ");
          scanf("%d",&once_sonra);
        }

        gun_oncesi(gun,ay,yil,once_sonra);

        beklet();

        break;
      case 54:
        printf("6. Bugunden verilen gun sayisi kadar sonraki tarihin bulunmasi \n");

        once_sonra=-1; /* Önce sýfýrlayalým */

        while (once_sonra < 0)
        {
          printf("Bugunden kac gun sonrasini hesaplamami isterdiniz? ");
          scanf("%d",&once_sonra);
        }

        gun_sonrasi(gun,ay,yil,once_sonra);

        beklet();

        break;
      case 65:
        printf("Supriz Yumurta | Easter Egg\n");
        printf("I would love to change the world, but they won't give me the source code.\n");
        printf("http://en.wikiquote.org/wiki/Computers#Programming        (Anonim)\n\n\n");
        printf("Tebrikler, bu programin gizli ozelligini buldunuz. :)\n Devam etmek icin bir tusa basin.\n");
        getche();
        break;
      case 55:
        do {
          printf ("\nCikmak istediginizden emin misiniz? (E-H)");
          secenek = getche();
          if (secenek == 'E' || secenek == 'e') {
            sag_serbest = 0;
            secenek = 'H';
          }
        } while (secenek != 'H' && secenek != 'h');

        break;
      default:
        printf("Lutfen 1'den 7'ye kadar bir secim yapin.",secenek);
        beklet();
        break;
    }
  }

  printf("\n\nProgram sonlandi. :)");
  return 0;
}

[/rawr]
Kaynak kodunu incelemek ve fikir sahibi olmak amacıyla kullanabilirsiniz. Ama doğrudan kopyala yapıştır yapmak veya kendinize mal etmek yasak. Kopya çekmeyelim. =)

Hepimize bol kaynak kodlu günler. =)

Not: Bu ödev 95 aldı. (5 puan değişken isimlerinin uzun olmasından gitmiş, bence sorun yok, ama naaapalım hocaya göre uzunmuş, sorun yok.)

👋 🚨 Yeni yazılardan haberdar olmak ister misiniz? 👇

Aylık Satış Raporu Hazırlama 2 yorum aldı.

 1. Yasemin hocaya şikayet ettim ve tekrar kontrol edildi. Yasemin hocanın bilgisayarındaki bir arıza nedeniyle program derlendiğinde saçma sapan rakamlar veriyordu. Kaynak kodunun çalıştığını söyledim, ve başka bir bilgisayarda denedik. Ve notumu yükseltmek zorunda kaldı.

  Eğer sizde de böyle saçma sapan bir rakam hesaplamasından kaynaklanan puan kırılması varsa, siz de şikayet etmelisiniz.

  ÖRNEK: Yasemin hocada 101 1000 101 100 girişleri yapıldığında aylık ortalamya 34784587356871281346814568258658236893934563868YTL gibi bir çıktı veriyordu. Ama kaynak kodum sağlamdı ve itiraz ettim. Başka bir bilgisayarda derledik, düzgünçalıştı, puanım düzeltildi.

  Ayrıca o dosyada görebileceğiniz 0’lardan bir çoğu da puanını aldı, haberin olsun.

  En güncel notları yasemin hocanın kendisinden alabilirsin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir